Welkom bij hetonderhandelhuis

Wij zijn professionele onderhandelaren. Wij richten ons op het ondersteunen van mensen die als onderhandelaar optreden en op het bijstaan van partijen in onderhandelsituaties. Bij effectief onderhandelen hangt veel af van persoonlijke vaardigheden, resultaatgerichtheid en het samenwerken van partijen gedurende het onderhandelproces. Een goed gestructureerde aanpak is van groot belang. Wij zijn in te huren als adviseur en procesleider en wij verzorgen ook trainingen, werksessies en coaching.

Voor wie wij werken

Wij werken met bedrijven in sectoren, met maatschappelijke organisaties en met belangengroeperingen. Wij ondersteunen partijen in tal van onderhandelsituaties zoals bij: organisatieverandering, conflikthantering, cultuuromslag, zakelijke deals, medezeggenschap, arbeidsverhoudingen, belangenposities die partijen in projectsamenwerkingen in nemen en zo meer.

Opdrachtgevers schakelen ons in om onderhandelproblemen vlot te trekken of omdat zij hun eigen aanpak willen verbeteren. Wij helpen partijen met strategische vragen. Wij spiegelen onderhandelaren op hun aanpak. Onze expertise levert onze klanten belangrijke meerwaarde voor onderhandelprocessen en vaardigheden.

Ons aanbod

In hetonderhandelhuis werken wij samen met onze opdrachtgevers. Wij gebruiken daarbij de door ons ontwikkelde '4Sprong formule'. Dat is een direct toepasbaar concept voor regie over het onderhandelproces. Die formule is onze basis voor als wij zelf als professioneel onderhandelaar worden ingehuurd. Die is ook het fundament van alle door ons verzorgde trainings- en werksessies. Het gebruik van de '4Sprongformule' geeft onderhandelaren de juiste focus die in elk stadium van het onderhandelproces nodig is. De 4Sprong formule bevat tools voor:

 • Strategie
 • Regie
 • Vaardigheden
 • Persoonlijke stijl
 • Procesarchitectuur

Het is een waardevolle leidraad voor alle spelers in het onderhandelproces en voor het borgen van hun resultaten.

 • beter resultaat
 • groter inzicht
 • nieuwe inspiratie
 • professionele groei
 • practische concepten
 • hogere kwaliteit

Onze kijk

Wij geloven in de meerwaarde, als partijen in situaties van belangenverschil er juist voor kiezen om met elkaar in onderhandeling te gaan. Goed georganiseerde en uitgevoerde onderhandelprocessen dragen bij aan kwaliteit en rendement van afspraken. Belangrijk is dat onderhandelaren bewust zijn van de rol die zij in het proces spelen. En ook van het samenspel dat zij met alle betrokken partijen vormgeven. Partijen die met elkaar onderhandelen hebben voordeel van onderling vertrouwen, van respect voor ieders positie en van heldere spelregels aan de onderhandeltafel. Juist dan komt er ruimte voor duidelijke standpunten en heldere dialoog. Onderhandelsituaties creeren partijen samen, overeenstemming ook. Resultaat bouwt op inhoud en acceptatie.

hetonderhandelhuis

Wij willen werken voor organisaties die kiezen voor beter presteren. Wij gaan met spelers in onderhandelsituaties en hun organisaties en achterbannen samen aan de slag. Met ons samenwerken betekent investeren in beter onderhandelen. Wij kijken tegelijkertijd naar de bredere aspecten van de onderhandelsituatie en de context van betrokken organisaties. Wij willen bijdragen aan het optimaliseren en het borgen van resultaten. (Zie ons aanbod)